O projektu

Čistá řeka Úpa je dobrovolnická úklidová akce. Jejím cílem je uklidit řeku Úpu v Trutnově od odpadků a věcí, které do přírody nepatří. Nápad na akci se zrodil v hlavě Martina Kynčla na jaře roku 2016, kdy zorganizoval menší uklízecí skupinku prostřednictvím facebookové události. Během prvního ročníku se nás sešlo pouhých 14, o to usilovněji jsme se však chopili rukavic a pytlů a pustili se do práce. Za námi zůstalo téměř 80 % vyčištěných úseků v Trutnově a celkem 60 pytlů plných odpadků. Našli jsme mimo jiné taky gauč, pneumatiky, stan nebo umělý vánoční stromek.

 

„Byl jsem na procházce se psem, šli jsme podél břehu, a co pár metrů jsme potkali PET lahev nebo obal od sušenek. Vzpomněl jsem si na video, ve kterém debatuje Jaroslav Dušek o akci Čistá řeka Sázava s organizátorem akce a její patronkou Anetou Langerovou. Spousta lidí již několikátým rokem uklízí dobrovolně celou řeku Sázavu. Další lidé pečou pro tyto pracanty buchty - to je v debatě několikrát zmíněno. Napadlo mě, zda se dokážou takhle sejít i lidi v Podkrkonoší a uklidit si na ‚své zahrádce‘.“ 
Martin Kynčl, hlavní organizátor (do r. 2022)

 

 

MOTIV A VIZE

Hlavní motivací k účasti na této akci je ten dobrý pocit udělat něco pro životní prostředí, ve kterém žijeme. Naší vizí je rozšířit akci o další města, která leží na toku nebo poblíž řeky. Společně ve stejný den pak uklidíme celou Úpu od pramene v Krkonoších až k jejímu ústí do Labe u Jaroměře. 

Organizační tým se během roku 2016 rozrostl o mnoho dalších členů. Ti zajišťují zázemí a hladký průběh akce, poskytují pevné pytle na odpadky a hygienické rukavice a pomáhají, kdykoli je to potřeba. Akce by však nemohla proběhnout, kdyby nebylo vás - našich dobrovolníků. Příprava na akci není složitá, stačí vyplnit registrační formulář a vybrat si na mapě úklidu nejsympatičtější startovní místo, kde se v den úklidu připojíte k ostatním dobrovolníkům. Všichni společně pak uklidíme řeku a její koryto ve stejný den.

Akce by také nebyla možná bez našich partnerů, kteří nás podporují, ať již finančně nebo materiálně. Za to jim patří veliké a upřímné DÍKY.

 

NA PROJEKTU SE PODÍLEJÍ